Xingfa Group với tên đầy đủ của "Chiết Giang Xingfa Hóa chất Fiber Group Co, Ltd" nằm trong ánh sáng và dệt thành phố thị marteial Qinaqing Trung Quốc - một trong những ......  
>>Chi tiết
 

Nhà | English | 中文版 | Về chúng tôi | Thông tin liên lạc | E-MAIL
điện thoại:+86 575-85510907 Fax:+86 575-84558708
Điện thoại bán hàng:+86 575-85510907 Fax:+86 575-84558708
Bản quyền © 2010 Tất cả các quyền.