Nhóm Giới thiệu

  thông điệp

  cơ quan

  lịch sử

  Văn hóa doanh nghiệp
Phát triển
triết học
Chăm sóc nhân viên
dịch vụ Tenet

  danh dự

  vị tríNhà > về chúng tôi > 
Development Strategy


Strategic objective: to create "high-quality team, quality products, high quality service" brand image Hing Fat
Strategic positioning: (1) focus on textile raw material industry, trade-focused, with industry support, full supply of cotton yarn, polyester, spandex covered yarn (yarn) and other textile raw materials and services;
               
(2) Investment.
Business philosophy: to make us win.


Nhà | English | 中文版 | Về chúng tôi | Thông tin liên lạc | E-MAIL
điện thoại:+86 575-85510907 Fax:+86 575-84558708
Điện thoại bán hàng:+86 575-85510907 Fax:+86 575-84558708
Bản quyền © 2010 Tất cả các quyền.